ชญาณิศา วรรณา ชญาณิศา วรรณา
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2564
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:47:33

               วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา   10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวพัชรา  แสงนวล นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย  เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําประงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม


                                                                                     ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    วรรณา