หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:40:40

               วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางชุลีกร   ทองด้วง  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม    เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                      

                                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา