หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ ให้ข้อมูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ ให้ข้อมูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:06:19


วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย นายจิรายุส พูลสวัสดิ์รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและการตรวจสอบคัดกรองโรค COVID-19 แก่ นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมและเข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบการเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค และขอทราบแนวทางมาตรการในเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เช่น วัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความสะอาดสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้บุคลากรทราบวิธีการป้องกันโรค COVID-19 เบื้องต้นด้วยตนเองรายละเอียดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแนวทางและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในสถานประกอบกิจการ และหากมีบุคลากรหยุดงานด้วยเหตุใดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้ตรวจสอบติดตามความเป็นอยู่ของบุคคลดังกล่าว หากมีเหตุต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวกับโรค (COVID- 19) ขอความร่วมมือแจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบด้วย


 ภาพ/ข่าว อภิญญา มุกดาธนพงศ์