หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการฯ ลุยแผนเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค ให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
รก.ผู้อำนวยการฯ ลุยแผนเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค ให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:33:18

                       วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   จัดประชุมหารือร่วมกับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา  พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่อด้านสาธารณูปโภค ให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา