หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-16 10:51:57

                               วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30  น. นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564   เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโนบายและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหารือร่วมกันและรับทราบนโยบายในการทำงาน พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย ... การประชุมเพื่อจัดทาคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานต่างๆ  ณ ห้องประชุมทองจักรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม