หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจ้งความก้าวหน้า งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แก่คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ
การประชุมชี้แจ้งความก้าวหน้า งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แก่คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 12:13:05

(3 มี.ค.63)  เวลา 14.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมตรวจรับงาน   ร่วมประชุมการชี้แจงความก้าวหน้า  ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ของโครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แก่คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท วีไอพี  ซิสเต็ม  จำกัด   โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 5 พรรณพฤกษา 

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ