หน้าหลัก > ข่าว > งานพัสดุ > หลักการจำแนกหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่น
หลักการจำแนกหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-11 11:03:55


แนวทางการพิจารณาสิ่งใดวัสดุและครุูภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ.pdf

หลักการจำแนกหมวดรายจ่ายปี2558.pdf