หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักศึกษา นักเรียนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม
รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักศึกษา นักเรียนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:20:28

           (17 ก.ย. 63)  เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักศึกษา นักเรียนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานทางศึกษาของจังหวัด  เพื่อร่วมหาแนวทางการรับฟังนิสิตนักศึกษา ทั้งในประเด็นการชุมนุมทางการเมือง และแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน ของบัณฑิตจบใหม่  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการชุมนุมของนักศึกษา นักเรียนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม  รวมถึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม และมาตรการในส่วนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ชุมนุมของนักเรียนนักศึกษา โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลักกระทรวงสาธารณสุข และไม่กระทำการใดที่ผิดกฎหมาย

                                                                                                                                                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา