หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา “มุ่งพัฒนาหอพัก น่าอยู่ เสมือนเป็นบ้าน ที่อยู่แล้วมีความสุข”
โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา “มุ่งพัฒนาหอพัก น่าอยู่ เสมือนเป็นบ้าน ที่อยู่แล้วมีความสุข”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 16:22:26

เมื่อวันที่  3 พ.ย.61 หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา ร่วมกับอนุศาสกและคณะกรรมการนักศึกษา  เพื่อพัฒนาหอพักนักศึกษาให้น่าอยู่  ซึ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้มอบนโยบาย มุ่งพัฒนาหอพัก น่าอยู่ เสมือนเป็นบ้าน ที่อยู่แล้วมีความสุข  คณะกรรมการนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนา  ทาสีขอบทางเดินทางเท้า ,ทาสีช่องจอดรถยนต์ ขนย้ายจักรยาน และร่วมกันปลูกต้นไม้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหอพักนักศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของงานพัฒนาหอพักนักศึกษา เป็นการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักเห็นใจผู้อื่น เพื่อจะได้ทำงานร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                                                               ภาพ/ข่าว :ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

ภาพเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก