หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > การประชุมแผนการพัฒนาและการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
การประชุมแผนการพัฒนาและการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-21 16:06:05

(14 พ.ย.61) เวลา 21.00 น. นำโดยอาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมการหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ได้จัดประชุมหารือแนวการการพัฒนาและการจัดระเบียบหอพัก ประจำสับดาห์  ก่อนเข้าการประชุม ประธานอนุศาสกได้แนะนำ อนุศาสกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ คือ อาจารย์วรรณวิมล  เมตวิมล กิ่งแก้ว จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  โดยได้ร่วมหารือแนวทางการจัดระเบียบหอพักนักศึกษา ในโอกาสนี้ อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จากนั้นอนุศาสกคณะกรรมการนักศึกษา  ได้แยกย้ายและตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

                                                                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ