หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “สวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าขับเคลื่อนโนบายประหยัดพลังงาน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร “สวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าขับเคลื่อนโนบายประหยัดพลังงาน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-02 11:21:24

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 61   เวลา 13.00 น. นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในที่ประชุม  การประชุมแผนการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานและแผนการบริหารจัดการห้องเรียน  ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยในที่ประชุม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อเดินตามนโยบายการการแก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ที่มีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการ ประหยัดพลังงาน โดยได้ร่วมกันหารือช่วยกันประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการห้องเรียน การใช้งานเครื่องปรับอากาศ ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า ลิฟต์ มาตรการประหยัดน้ำมัน มาตรการลดค่าไปรษณีย์ มาตรการประหยัดน้ำประปา มาตรการลดค่าโทรศัพท์ และได้มีการจัดทำแบบติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำทุกๆเดือน  ณ  ห้องประชุม 20 ที่นั่ง   ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ