หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ณ ตลาดนัดบางนกแขวก
บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ณ ตลาดนัดบางนกแขวก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 11:43:51

27 ก.พ.63)  เวลา   16.00 น. นายจิรายุส พูลสวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ , นายไพโรจน์ กลั่นวารี และ นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนาบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วม  กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ภายใต้โครงการสมุทรสงสงครามเมืองแห่งความสุข (City Of Happiness) เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหมั่นออกลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อในไวรัสโคโรน่า (Covid 19)  ณ ตลาดนัดวัดคู้ธรรมสถิติ์วราราม ณ ตลาดนัดบางนกแขวก

        ภาพ/จิรายุส  พูลสวัสดิ์

                                                                                                                         ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ