หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ณ ตลาดนัดวัดปรกสุธรรมมา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
บุคลากร ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ณ ตลาดนัดวัดปรกสุธรรมมา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-02-28 10:49:32

(28 ก.พ.63) เวลา 06.30  น. นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ ,นางสาวนวรัตน์ ตันเจริญ และนางสาวพรทิพย์ ยังมาก บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (Healhy) ภายใต้โครงการสมุทรสงสงครามเมืองแห่งความสุข (City Of Happiness) โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน เปิดโครงการฯ และนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น อสม. ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหมั่นออกลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อในไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ณ ตลาดนัดวัดปรกสุธรรมมา อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
                                                                                                                ภาพ/วัชระ  พ่วงสำเภา
                                                                                                                ข่าว/ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ