หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานอนุศาสก ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ประจำสับดาห์
ประธานอนุศาสก ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ประจำสับดาห์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-26 15:50:42     (25 ต.ค.61) เวลา  21.30 น.  หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา นำโดย อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมการนักศึกษา   ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหอพักนักศึกษา และได้ออกตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา เพื่อดูการเป็นอยู่ของนักศึกษา ส่วนใหญ่พบว่าไม่ติดปัญหาการร่วมกันในหอพักแต่อย่างใด ในโอกาสนี้ อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจหอพักนักศึกษาด้วย


ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ  ภาพ/ข่าว