หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-11-25 16:04:22

                      (29 ต.ค. 63 ) เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อราชการ และการดำเนินงานแก้ปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด  ทั้งนี้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ส่วน  ราชการที่มีหน่วยงานอยู่นอกศาลากลาง ช่วยดูแลความสะอาด ถนนหน้าสำนักงาน ให้เป็น น่าบ้าน น่ามอง และจะรณรงค์นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนสมุทรสงคราม - บางแพ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญของจังหวัดมีความสะอาดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา