หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > เย้ ๆ‼️ สัปดาห์เปิดเทอมของน้องๆชั้นปีที่ 1 ปีที่2 และพี่ๆ ปีที่3 และปีที่4 กันแล้วนะครับ
เย้ ๆ‼️ สัปดาห์เปิดเทอมของน้องๆชั้นปีที่ 1 ปีที่2 และพี่ๆ ปีที่3 และปีที่4 กันแล้วนะครับ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-08-22 11:23:35

เย้ ๆ‼️ สัปดาห์เปิดเทอมของน้องๆชั้นปีที่ 1 ปีที่2 และพี่ๆ ปีที่3 และปีที่4 กันแล้วนะครับ 


ขอให้ทุกๆชั้นปีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในทุกๆรายวิชาและในภาคการศึกษานี้เต็มไปด้วยความสุขและผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี จุดมุ่งหมายที่มุ่งมั่นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะครับ เบื้องต้นนะครับ...

ปี1 เรียนพื้นฐานและทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี2 เจาะลึกด้านสุขภาพเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปี3 เจาะลึกด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงและค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น

ปี4 ทำรายงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

☀️สู้ๆนะครับทุกคน ทั้งกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมและสู้ในการเรียนให้เต็มที่ด้วยนะครับ