หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-05-21 15:12:03

( 1 พ.ค.62)  เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  และนางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วม การประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติราชการ และบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมฯ   และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคให้ข้อเสนอแนะในการงาน  ณ    ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ