หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ทางเราคัดสรรแต่สิ่งที่ดี . . .
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ทางเราคัดสรรแต่สิ่งที่ดี . . .

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-19 13:34:13

น้ำดื่มตรา Keaw Sunandha (แก้วสุนันทา) “ทุกหยดใส ใส่ใจสุขภาพ”

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ทางเราคัดสรรแต่สิ่งที่ดี . . . สู่มือผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า “ทุกหยดใส ใส่ใจสุขภาพ”

.

น้ำดื่มตรา Keaw Sunandha (แก้วสุนันทา) มีวางจำหน่ายที่ ศูนย์อาหาร SMK Food Center อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาจำหน่ายขวดละ 7 บาท (ปริมาตรสุทธิ 600 ml.) และราคาจำหน่ายขวดละ 5 บาท (ปริมาตรสุทธิ 350 ml.) หรือผู้ประกอบการสนใจสั่งซื้อเพื่อจำหน่าย โปรดติดต่อ หน่วยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ฝ่ายธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หมายลขโทรศัพท์ 034 773 906