หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติคุณธรรม สู่การเป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ” ในปี 2562
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติคุณธรรม สู่การเป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ” ในปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 17:29:22

(21 ธ.ค.61)  เวลา 13.30  น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2560 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม    “เราจะขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดคุณธรรม” คือเสียงที่เปล่งออกมาดังๆอย่างมีพลังของหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนองค์กรกว่า  80  หน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

                                    *********************************************            

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ