หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 23:58:23

(25 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายยงยุทธ สิงห์ธวัช /นายประจินต์ ธารสิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในหน่วยงานราชการ  

                                                                                        ข้อมูลเพิ่มเติม >>> 

                                                                                        ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                        ภาพ/ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ