หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ
ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 17:36:09

เช้านี้ (25 ธ.ค. 61)  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,อาจารย์วรรณี  พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ,คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ   ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากตัวแทนข้าราชการ และจากตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ ณ  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 1

                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ