หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา สร้างสรรค์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิตและการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา ด้วยกระทงกาบกล้วย
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา สร้างสรรค์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิตและการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา ด้วยกระทงกาบกล้วย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 12:19:19

                                 

                     วันนี้ (30 ต.ค. 63)  เวลา 16.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  และผู้บริหาร ,คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยตามวิถี New Normal” ด้วยการสวมใส่ชุดผ้าไทย ลอยกระทงกาบกล้วย  เพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของ ภูมิปัญญาของชาวสมุทรสงคราม  ณ บริเวณ ท่าน้ำ ถนนด้านหลังศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

 

                                                          ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา/สถิระ  นกอินทรีย์