หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการศูนย์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการศูนย์ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:11:03

                วันที่ 11 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รายงานผลการตรวจประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/รองผู้ว่าราชการฯและหัวหน้าส่วนราชการป้องกันโรคจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดเพชร ได้แก่ ร้านข้าวแกงป้าแขก สถานีรถไฟ  ผลการตรวจติดตามพบว่า ร้านค้าที่ทำการตรวจประเมินส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ได้แก่มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ,มีการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยและไม่ให้บริการกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า , และได้มีการทำการประชาสัมพันธ์ 9 มาตรการเร่งด่วนสู้โควิด-19 และให้ความรู้และทำการประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนสู้โควิด-19 ให้แก่ร้านค้าและผู้รับบริการโดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียง/ชญาณิศา วรรณา