หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประธานอนุศาสก นำทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ประจำสับดาห์ เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นอยู่ ของนักศึกษา
ประธานอนุศาสก นำทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา ประจำสับดาห์ เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นอยู่ ของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-02 12:42:38

 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 เวลา 21.00 น.  อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก พร้อมด้วยอนุศาสก และคณะกรรมการ หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  ได้จัดประชุมหารือแนวการการพัฒนาและการจัดระเบียบพัก

ประเด็นหลัก คือ การรักษาความปลอดภัย , การดูแลห้องพยาบาล,กิจกรรมวันพัฒนาหอพัก,ตรวจหอ  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป  ในโอกาสนี้ อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจหอพักนักศึกษาด้วย