หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-25 13:01:40

(24 ต.ค.61) เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   ครั้งที่ 11/2561  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ในไตรมาสที่  1  โดยเน้นให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตัวชี้วัด พร้อมรับฟังปัญหาและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ  ณ ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้ย 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            

                                                                                   


ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ ภาพ/ข่าว