หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-30 13:06:04

(29 ต.ค.61) เวลา  13.30  น.  นายเอกชน  น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในที่ประชุม บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่  12/2561  พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  รวมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาฯ ประธานในที่ประชุม  ได้เน้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ  เพื่อสร้างความพัฒนาและเสริมศักยภาพของตนเอง ณ ห้องประชุม  ๒๐  ที่นั่ง  ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามชญาณิศา   เอี่ยมประเสริญ ภาพ/ข่าว