หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-20 13:23:42

(6 ธ.ค.61) เวลา 16.00 น. อาจารย์วรรณี   พรมด้าว   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายธุรกิจและการจัดหารายได้ โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ กิจกรรมในวันฉลองงานปีใหม่ และให้บุคลากรฝ่ายธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นแจ้งเรื่องการปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.61 – 7 ม.ค. 62  เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในศูนย์อาหารและพื้นที่ให้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                                                                                               ภาพ/ข่าว  จิรายุส  พลูสวัสดิ์

                                                                                                               เรียบเรียง ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ