หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าวางระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอน
ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าวางระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-05 10:32:30

(1 ต.ค.61)  10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวางระบบอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานสรุปผลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่าน ให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น  และร่วมหารือระบบ Social Network เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเรียนการสอน ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม