หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ร่วมหารือแนวทางการทำ MOU ปศุสัตว์ฯ นำร่องบรูณาการแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
“สวนสุนันทา” ร่วมหารือแนวทางการทำ MOU ปศุสัตว์ฯ นำร่องบรูณาการแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ฯสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 09:49:48

 (9 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมหารือกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการร่วมมือทำ  (MOU)  ในการนำร่องการดำเนินงาน ตามแนวทางบรูณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าว เสนอแผนงานพัฒนา 2 แผนคือ  1.พิษสุนัขบ้า 2.การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม   เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และผลักดันงานวิจัยให้โดดเด่น  มีคุณภาพสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

     นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ฯ กล่าว แนะนำสถาบัน โดยเน้นการเข้าถึงชุมชน  เพื่อนำนวัตกรรมพื้นบ้านใหม่ๆ  สิ่งที่เป็นรูปธรรมออกมาร่วมกัน เพื่อผลักดันการเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามที่สูงขึ้น

     ทั้งนี้ การหารือดังกล่าว เพื่อนำร่อง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ที่จะเกิดความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการบรูณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยต่อไป

     ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  ชั้น 5 ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม