หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-16 11:21:43

(21 ก.พ.63) เวลา 13.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม เพื่อรับฟังผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจากคณะทำงาน งานด้านการดำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลอง,งานด้านการกำจัดผักตบชวา ด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย,งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดตามและประเมินผล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ