หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-01 16:30:48

(31 ต.ค.)  เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่10/2561  ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยมีนางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  เป็นประธานในที่ประชุม  วาระหลักในการประชุม คือ การรายการความก้าวหน้าและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์   โครงการหมอชวนวิ่ง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้  ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ