หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์
ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-11 13:46:02


       ( 26-27  พฤษภาคม 2563 ) นายไพโรจน์ กลั่นวารี และนางสาววัสนันท์ หิรัญพต บุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสามพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะได้นำ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของสินค้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดมาขึ้น

      ทั้งนี้  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา ได้ให้ความสำคัญตลอดมาจึงให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมนำความรู้มาใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ต่อไป ณ ห้องประชุมวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                             สถิระ นกอินทรีย์ / รายงาน