หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสนง.และรก.ผู้จัดการฝ่ายธุระกิจ เข้าร่วมการประชุมหารือเป้าหมายการดำเนินงานปฏิรูปคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหารายได้
หัวหน้าสนง.และรก.ผู้จัดการฝ่ายธุระกิจ เข้าร่วมการประชุมหารือเป้าหมายการดำเนินงานปฏิรูปคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหารายได้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-19 11:22:24

(12 พ.ย.62) นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา   เข้าร่วมการประชุม หารือเป้าหมายการดำเนินงานปฏิรูปคุณภาพมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหารายได้  โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือการจัดทำฐานข้อมูลด้านการหารายได้ต่อไป  นี้ ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา

 

                                                          ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

   ข่าวที่เกี่ยวข้องได้ที่ >>>