หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ ฯ สมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์ ฯ สมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-02 14:22:47


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายแก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา อู่รัตนมณี  และบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ( ระหว่างวันที่  29-30  ต.ค.61) ณ โรงแรมเดอะเกรซอัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ  และมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน  เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิธีการเสนอแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงาน ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ


ภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก >>>