หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมแผนการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานและแผนการบริหารจัดการห้องเรียน ครั้งที่ 2/2561
การประชุมแผนการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานและแผนการบริหารจัดการห้องเรียน ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-29 14:20:26

(19 ธ.ค.61)  เวลา 13.30  น.  นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในที่ประชุม แผนการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานและแผนการบริหารจัดการห้องเรียน ร่วมกับคณะกรรมการประหยัดพลังงาน  เพื่อรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสถิติการใช้ห้องเรียนโดยนำมาปรับและปฏิบัติแผนการประหยัดพลังงานต่อไป  ณ ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ 

 

                                                                                                ภาพ : นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                                ข่าว :  ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ