หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 15:39:28

(1 พ.ย. 61) เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ,นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร,อาจารย์วรรณี  พรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  และบุคลากร  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  “รองศาสตราจารย์” และดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร” จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ภาพ/ข่าว  ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ