หน้าหลัก > ข่าว > งานทะเบียนและประมวลผล > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-02-21 14:06:02


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=news&task=view&id=11

#www.ssru.ac.th www.ssru.ac.th