หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนา จังหวัดภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562-2566
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนา จังหวัดภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562-2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 11:25:08

(18 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร    ทองเมือง   ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายจิรายุส  พูลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการหน่วยงานธุรกิจ และบุคลากร เข้าร่วม  เวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562-2566   เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนางสาวอุษา  เทียนทอง ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวถึงวัตถุประสงค์และร่วมรับฟังความเห็นจากประชน  และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แสดงความเห็นด้านยุทธศาสตร์ภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัดในศตวรรษที่ 21 ณ  ห้องประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                         ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ