หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 14/2561
การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 14/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-30 17:33:49

(21 ธ.ค.61)  เวลา  09.00  น.  นายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่  14/2561 พร้อมด้วยบุคลากรฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับดำเนินภารกิจหลักของศูนย์การศึกษาฯ ร่วมถึงเป้าหมายการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้น  5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                      ภาพ : นฤมล   ดีชัยยะ

                                                                                     ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ