หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานการคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองระดับจังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมคณะทำงานการคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองระดับจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-29 14:17:14

(20 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ กลั่นวารี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อดำเนินงานในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกการมอบรางวัลให้กับโครงการตัวอย่าง และทำหน้าที่เป็นกลไกในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด

ภาพ :  ไพโรจน์ กลั่นวารี

ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ