หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยฯจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “ราชภัฏสวนสุนันทา” ปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิด-19 จัดจำหน่ายปูทะเล เพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ “ผ่านช่องทางออนไลน์”
สถาบันวิจัยฯจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “ราชภัฏสวนสุนันทา” ปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิด-19 จัดจำหน่ายปูทะเล เพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ “ผ่านช่องทางออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:09:46

            วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้มีการจัดจำหน่ายปูทะเล  ที่ทำการเพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพ การประมง โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปูทะเล) และสินค้าทางการเกษตร อาทิ เช่น มะนาว เห็ดนางฟ้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในอนาคตเป็นการ สร้างโอกาสให้กับศูนย์ฯร่วมนำผลผลิตคุณภาพดีจำหน่ายภายในจังหวัดและขยายออกไปในวงกว้าง  เป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรและอาหารทะเล ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลผลิต  ต่อยอดสู่ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและบุคลลภายนอกที่สนในผลผลิตได้ซื้อสินค้าที่ราคาย่อมเยาว์และมีคุณภาพดี ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างมากในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ขอเชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคคลภายนอกทั่วไปช่วยสนับสนุนผลผลิตของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯให้เกิดการต่อยอดเพื่อเข้าถึงตลาดออนไลน์เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีการขยายตลาดและช่องทางจำหน่ายมากขึ้นไปจนถึงระดับการสร้างตลาดให้มั่นคงนำไปสู่โอกาสการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แปรรูปและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯต่อยอดสู่การพัฒนาผลผลิตที่หลากหลายยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อติดต่อมาที่เพจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

เรียบเรียง/ชญาณิศา  วรรณา