หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-19 21:41:32

 (3 ม.ค.62)  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าสวัสดีปีใหม่ นายประจินต์   ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ  ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                  ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ