หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองนโยบายและแผน “สวนสุนันทา” นำคณะต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กองนโยบายและแผน “สวนสุนันทา” นำคณะต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-12-26 15:48:02


เมื่อวันที่ที่ 19 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกการใช้สถานที่เพื่อจัดอบรม ให้แก่ กองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการจัดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP”  และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  สนับสนุน และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อชุมชน


                                                                                                ภาพ :  นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                                ข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ