หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 15 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case,สรุปโครงการ และทำแบบประเมินโครงการ”
โครงการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงรุ่นที่ 2 บรรยายวันที่ 15 “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case,สรุปโครงการ และทำแบบประเมินโครงการ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-09-25 11:43:02

วันที่ (24 ก.ย.62) ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อาจารย์นงนุช บุญแจ้ง,อาจารย์กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์, เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพเก็บ Case จำนวน 30 Case,สรุปโครงการ และทำแบบประเมินโครงการ” ในโครงการหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                   ภาพ/ พัชรา   แสงนวล

                                                                   ข่าว/ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

คลังภาพข่าว >>>