หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-05 11:41:14

     เนื่องด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนพี่น้องราชการไทย มาร่วมมือกันลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในหน่วยงาของท่าน ช่วยกันทำให้หน่วยงานราชการและข้าราชการ เป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน เสมือน “เฟิร์น” ที่ เมื่อเฟิร์นเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีสปอร์เกิดขึ้น ที่ใต้ใบแล้ว จะสามารถแพร่กระจายออกไป เพื่อดำรง เผ่าพันธุ์ของมันสืบต่อไป

     ในการนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยให้ใช้บันไดในการขึ้นลงเพียงชั้นเดียวแทนการใช้ลิฟต์