หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-19 11:04:47


     (18 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา และ ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร  เข้าร่วมสวัสดีและแนะนำตัว กับ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนใหม่   ณ  ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ /ภาพ/ข่าว