หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงพร แสงทอง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้”
คณะผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงพร แสงทอง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 15:26:51(1 พ.ย. 61) เวลา 14.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ,นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร,อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงพร  แสงทอง    เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้”  

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ