หน้าหลัก > ข่าว > > สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน
สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-07 16:45:07

สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน


  1 เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  3 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชน

  4 เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  5 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันที่แข่งขัน


  วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561


สถานที่การแข่งขัน


  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา