หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 15:04:53

   

     (6 พ.ย.61)  เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนันทารำลึก โดยมีอาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และ อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่มดอกไม้ และนำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ ภาพ/ข่าว