หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-08 15:51:36


คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ >>> กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิ๊กกอ่านได้ที่นี่ >>> แผนการสรรหาและการเลือกกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑